go up


Finansal Piyasa


Finansal Piyasa Riskleri:
Risk, herhangi bir ticari işletmede doğaldır ve iyi risk yönetimi, başarılı bir iş yürütmenin önemli bir parçasıdır. Bir şirketin yönetimi risk açısından farklı kontrol seviyelerine sahiptir. Bazı riskler doğrudan yönetilebilir; bazıları ise; büyük ölçüde şirket yönetiminin kontrolü dışındadır. Bazen, bir şirketin yapabileceği en iyi şey olası riskleri tahmin etmeye çalışmak, şirketin işi üzerindeki potansiyel etkiyi değerlendirmek ve olumsuz olaylara tepki vermek için bir plan hazırlamaktır.

Bir şirketin finansal risklerini sınıflandırmanın birçok yolu vardır. Buna yönelik bir yaklaşım, finansal riskin piyasa riski, kredi riski, likidite riski ve operasyonel risk olmak üzere dört geniş kategoriye ayrılmasıyla sağlanmaktadır.

1. Piyasa Riski
Piyasa riski, bir şirketin iş için rekabet ettiği belirli pazardaki koşulları değiştirme riskini içerir. Piyasa riskinin bir örneği, tüketicilerin çevrimiçi alışveriş yapma eğiliminin artmasıdır. Piyasa riskinin bu yönü, geleneksel perakende işletmelerine önemli zorluklar getirmiştir.

Çevrimiçi alışveriş müşterilerine hizmet etmek için gerekli uyarlamaları yapabilen şirketler gelişim gösterirler ve önemli bir gelir artışı elde edebilirler. Değişen pazar tepkilerine uyum sağlamada yavaş kalan veya kötü seçimler yapan şirketlerin ise değer kayıpları daha yüksek olacaktır.

2. Kredi Riski
Kredi riski, işletmelerin müşterilere kredi vererek maruz kaldıkları risktir. Ayrıca, şirketin tedarikçilerle olan kendi kredi riskini de ifade edebilir. Bir işletme, bir müşterinin ödemeyi temerrüde düşürme olasılığı nedeniyle, müşterilerine satın alımların finansmanını sağladığında finansal risk alır.

Bir şirket, ödenecek faturalarını zamanında ödemek için her zaman yeterli nakit akışına sahip olmasını sağlayarak kendi kredi yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Aksi takdirde, tedarikçiler şirkete kredi vermeyi durdurabilir veya hatta şirketle iş yapmayı tamamen durdurabilir.

3. Likidite Riski
Likidite riski, varlık likiditesini ve operasyonel finansman likidite riskini içerir. Varlık likiditesi, bir şirketin ek nakit akışına ani ve önemli bir ihtiyaç olması durumunda varlıklarını nakde dönüştürebileceği göreceli kolaylığı ifade eder. Operasyonel finansman likiditesi günlük nakit akışına bir referanstır.

Şirket, bir işletme olarak çalışmaya devam etmek için gereken temel masrafları ödemek için elinde yeterli nakit olmadan aniden kendini bulursa, gelirdeki genel veya mevsimsel düşüşler önemli bir risk oluşturabilir. Bu nedenle nakit akışı yönetimi iş başarısı için kritik öneme sahiptir.

4. Operasyonel Risk
Operasyonel riskler, bir şirketin olağan ticari faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çeşitli riskleri ifade eder. Operasyonel risk kategorisi davaları, dolandırıcılık riskini, personel sorunlarını ve iş modeli riskini içerir; bu, bir şirketin pazarlama ve büyüme planları modellerinin yanlış veya yetersiz olabileceği riskidir.


Daha fazla bilgi almak veya potansiyel bir işbirliği için lütfen formu doldurarak bizimle irtibata geçin


Isim ve Soyisim
 
e-posta
      
Tel
Verileriniz güvendedir. KVKK ve Gizlilik Politikamızı tıklayarak inceleyebilirsiniz Formu göndererek sözleşmemizi kabul etmiş oluyorsunuz.

instagram account linkedin account facebook account facebook account twitter account

Copyright © 2024 Coris Sigorta

YessCompany


Web sitesi trafiğini analiz etmek ve deneyiminizi iyileştirmek için bu sitede 'çerez' kullaniyoruz. OK