HİZMETLERİMİZ
Risk ve Risk Yönetimi

Risk veya riziko, bir olayın gerçekleşme olasılığı ve olaydan etkilenme olasılığı olarak tanımlanır.

Genellikle risk olumsuz bir durum yani tehlike olarak değerlendirilir. Risk yönetimi, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması.

Bu nedenle risklerin olumsuz etkilerinden zarar görmemek için olasılıklar göz önüne alınıp, buna göre önlemler almaya yönelik çalışmalar ve planlamalar yapılır. Bu çalışma ve planlama faaliyetlerine risk yönetimini oluşturur. Sigortacılığın başlıca esaslarından biri risk yönetimidir.

Acentelerden farklı olarak, bir sigorta brokerinin en önemli sorumluluklarından birisi risk yönetimidir.