HİZMETLERİMİZ
Reasürans

Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesine reasürans denir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırır. Reasürans, sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri kendi sermayeleri, ihtiyatları, özvarlıkları bakımından kısaca mali yönden mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir. Bir takım mali ölçüler esas alınarak, branş esasıyla tespit edilen saklama payları, sedan şirketin risk üzerindeki sorumluluk miktarını göstermekte, aşan kısımlar ise çeşitli reasürans anlaşmalarıyla, reasürans şirketlerine devredilmektedir.

Reasürans işlemlerinde riski bu şekilde devreden şirkete sedan, devir alan şirkete reasürör denir. Sedan şirket, sigortalıdan toplamış olduğu primlerin ve sigortalıya ödemiş olduğu hasarların belli bir kısmını, değişik tekniklere göre yapılmış reasürans anlaşmaları vasıtasıyla, reasürans şirketine yansıtır. Ancak sedan şirket ile reasürör arasındaki risk transferi işlemi, yıllık anlaşmalar olmaksızın da yapılabilmekte; sedan şirket, her bir risk için, ihtiyari olarak, reasüröre müracaat edebilmektedir.

Reasüransa duyulan ihtiyaçların nedenleri:

 • Rizikonun yayılması,

 • Sigortacının iş kabul kapasitesinin artması,

 • Sigortacının iş kabul esnekliğinin artması,

 • Sigorta şirketinin mali yapısının desteklenmesi,

 • Birikim (Kümül) fazlasının yol açabileceği doğal afet hasarlarının kontrolü,

 • Reasürörden sigortacıya teknik bilgi aktarımıdır. • Bölüşmeli Reasürans Anlaşması (Proportional Reinsurance Treaty)

 • Kotpar Reasürans Anlaşması (Quota Share Reinsurance Treaty)

 • Eksedan Anlaşması(Surplus Reinsurance Treaty)

 • Bölüşmeli Olmayan Reasürans Anlaşması (Non-Proportional Reinsurance Treaty)

 • Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması (Excess Of Loss Treaty)

 • Toplam Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması (Stop Loss Treaty)